logo

Yarışma Afişi

Kariyerimi Tasarlıyorum Yarışması Katılım Kuralları PDF Yazdır e-Posta

’Kariyerimi Tasarlıyorum Yarışması’’ Kuralları ve Anlaşma


 1. ‘’Kariyerimi Tasarlıyorum Yarışması’’ (bundan sonra ‘’Yarışma’’ olarak anılacaktır) kuralları ‘’Kariyer İMGEleri’’ projesi yürütme ekibi tarafından belirlenir.

 

2. Yarışmaya 18 yaşından büyük herkes katılabilir.

 

3. ‘’Kariyer İMGEleri’’ projesi çalışanları, çalışanların 1. derece yakınları ile sponsorların ve destekçilerin çalışanları ve öğrencileri yarışma ödüllerinden faydalanamaz. Söz konusu kişiler yarışmaya katılırlarsa, sadece ‘’Kariyer hedefi gerçekleştirme toplantıları’’ndan faydalanabilirler.

 

4. Yarışma 2 kategoride olacaktır. 1. kategoriye 18-27 yaş arası, 2. kategoriye 28 yaş ve üstü bireyler katılacaktır.

 

5. Yarışmacılar, kendi kariyer hayallerini, hedeflerini min. 100 max 300 kelime kompozisyon halinde yazacak ve tasarımlarını ifade eden, kendi çekecekleri bir fotoğraf ile birlikte www.arketipkariyer.com adresli web sitesindeki başvuru formuna yükleyeceklerdir.

 

6.Yarışma takvimi: Gönderiler takvim dahilinde değerlendirilecektir.

 

Son başvuru tarihi

7 Mart 2011

Sonuçların açıklanması

21 Mart 2011 

Ödül duyuru ve dağıtımı

28 Mart 2011 asil

11 Nisan 2011 yedek

Hedef Gerçekleştirme Toplantıları

Mart, Nisan, Mayıs 2011 (İstanbul'da)

 

7. Yarışma Ödülleri:

Yarışma Jürisinin seçtiği öğeler aşağıdaki tabloya göre hediyelerini alacaktır. Ayrıca yarışmaya katılan herkes, Arketip Kariyer’in düzenleyeceği ‘’hedef gerçekleştirme toplantıları’’na davetlidir. Bu toplantılarda; yarışmacıya özel hazırlanacak olan ‘’kariyer föy’’ü ve hedef gerçekleştirme hakkında uzman desteği verilecektir.

Yarışma ödüllerinin değiştirilmesi hakkı ve ödül dağıtımı sorumluluğu ‘’Kariyer İMGEleri’’ projesi yürütme ekibine aittir. Ödüllerin içerikleri ile ilgili yarışmacının sorumluluklarını yerine getirmesine ait takip ve ödül organizasyonu, yürütme ekibi aracılığında, yarışmacı ve sponsorlara aittir.

  • Yüksek lisans bursu almaya hak kazanan yarışmacının, lisans üstü akademik eğitime devam ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerini ve Okan Üniversitesi’nin kabul şartlarını yerine getirmesi zorunludur.
  • Unesco Koordinasyonunda yapılan Uluslararası Çalışma Kampı süresi 2 hafta, tarih aralığı Haziran-Ekim olup, konaklama ve yemek giderleri Genctur tarafından karşılanacak, diğer masraflar katılımcıya ait olacaktır. Kamplarla ilgili bilgi için: www.genctur.com/kp/ydk/index.htm
  • Yurtiçi Uluslararası Gençlik Buluşması Kampı süresi 10 gün, yeri İzmir/Aliağa, tarih aralığı Haziran-Ekim olup, kampa geliş – gidiş masrafları katılımcıya ait olacaktır. Kazanan yarışmacı 20-22 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacak olan hafta sonu kampına katılmakla yükümlüdür. Kampla ilgili bilgi için: www.afacan.info
  • Londra’da 2 hafta süreli (haftada 20 ders=15 saat-1 ders 45 dakikadır) İngilizce Dil Okulunun organizsayonu Genctur tarafından yapılacak olup, eğitimin tarih aralığı 15 Ağustos-11 Aralık 2011’dir. Konaklama, ulaşım, sigorta, vize masrafları katılımcıya ait olacaktır.

 

 

Genç Kategori (18-27 yaş)

Yetişkin Kategori (28 yaş ve üstü)

1.’ye: Yüksek Lisans Bursu
(Sponsor: Okan Üniversitesi)

1.’ye Sertifika Bursu
(Sponsor: Okan Üniversitesi)

2.’ye: Unesco Koordinasyonunda Uluslararası Çalışma Kampı (2 hafta)
(Sponsor: Gençtur)

2.’ye Londra'da İngilizce Dil Okulu (2 hafta)
(Sponsor: Gençtur, Sprachcaffe)

3.’ye: Yurt İçi Uluslararası Gençlik Buluşması Kampı (10 gün)
(Sponsor: Gençtur)

3.’ye Yurt İçi İngilizce Dil Okulu (2 kur sınıf içi eğitim)
(Sponsor: Amerikan Kültür Dil Okulları)

6 kişiye: Kariyer Danışmanlığı
(Sponsor: Arketip Kariyer)

6 kişiye Kariyer Danışmanlığı
(Sponsor: Arketip Kariyer)

Tüm katılımcılar: Kariyer hedefi gerçekleştirme üzerine özel toplantı
(Sponsor: Okan Üniversitesi, Arketip Kariyer)

Tüm katılımcılar: Kariyer hedefi gerçekleştirme üzerine özel toplantı

(Sponsor: Okan Üniversitesi, Arketip Kariyer)


 

8. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri bilgi, yazı ve görsellerin kendi tasarımları olduğunu, başka bir yerden kopyalamadıklarını ve bu bilgi, yazı ve görsellerin tüm haklarına dair muvafakat verdiğini bu madde ile kabul etmiş olurlar.

Proje koordinatörlüğü ve yönetmenliğini ELİF ENGİNER’in yaptığı, ‘KARİYER İMGELERİ ‘ adlı proje dahilinde ( gereği halinde proje ya da filmin adı değiştirilebilir ) kullanılmak üzere, tarafıma ait her türlü görüntü, sözlü, görsel ve yazılı, çizimli kişisel bilgilerimin, ses kaydı, icralar ve bunlardan oluşturulabilecek fotoğraf, slayt ya da dialarımın sözkonusu projede ve proje dahilinde hazırlanacak filmlerde, ses kayıtlarında ve bu projeyle ilgili gerçekleştirilecek sergi, gösterim mekanlarında ve bu ilgili mekanlardaki afişlerde, ilgili dergi, kitap, katalog, broşür, billboard, poster, banner vb. her tür tanıtım ve reklam mecralarında dia, fotoğraf, ve benzeri görsel şekillerde kullanılmasına, gösterilmesine ve sergilenmesine muvafakat ettiğimi ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserin /eserlerin kullanımı aynı film ve projeyle sınırlı kalmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında çoğaltma, işlenme, işletme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma, vb. umuma arz için gerekli bilumum haklar ve tüm bu sayılan hakların tamamı ya da bir bölümünün üçüncü kişilere devredilmesi hakları da dahil olmak üzere hakları yer, zaman, süre ve sınır kısıtlaması olmaksızın proje yönetmen ve koordinatörü Elif Enginer’e devrettiğimi, ayrıca bu eserlerin proje ya da filme ek olarak üretilebilecek belgesel film, reklam veya tanıtım filmi, cd, video kaset,  video klip, mp3, CD-Rom, VCD, DVD ve internet ortamında proje ve filmle sınırlı kalmak kaydıyla görsel tasarım malzemeleri ya da bunlara ait kartonet, basın ilanı, broşür, tanıtım malzemeleri ve benzeri materyallerde kullanımına, temsiline, işaret, ses, görüntü nakline yarayan her türlü araç ve ortamda yayımlanmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına, ödünç verilmesine, satışa çıkarılmasına ya da herhangi bir şekilde ticaret konusu yapılmasına ve bu yoldan faydalanılmasına ve aynı zamanda tüm bu hakların kullanımının yasaklanmasına; devrettiğim hakların tamamının ya da bir bölümünün Elif Enginer tarafından dilediği koşullarda gerek basit ruhsat h alinde gerekse tam ruhsat halinde üçüncü kişi veya kuruluşlara devrine geri dönülmez bir şekilde sınırsız ve süresiz olarak izin verir/muvafakat ederim.

 

9. Bu anlaşma, ‘’Kariyer İMGEleri’’ projesi yürütme ekibi tarafından imzalanır. Yarışmacı ‘’Kuralları Kabul Ediyorum’’ butonuna basarak yarışmaya öğe gönderdiği zaman, bu anlaşmayı imzalamış sayılır.

 

10. Bu anlaşmanın herhangi bir kısmı bir şekilde kanunlar tarafından bağlayıcı değilse bile, diğer maddeler ve kısımlar bundan etkilenmez.

 

11. Bu anlaşma sadece yazılı olarak değiştirilebilir.

 

12. Bu anlaşma için ve çıkabilecek herhangi bir kanuni problem karşısında İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

Kullanıcı İşlemleriİçerik Tıklama Görünümü : 140714
  • blogger
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • linkedin
  • Twitter

arketip-twitter

arketip-facebook


© 2010-2011 Arketip Kariyer